Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε τη διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση της κατασκευής πάρκου κροκοδείλων στην Άχνα, εξαιρετικά επιπόλαιη. Αυτό καθώς, τοπικοί και πολιτειακοί παράγοντες καλούνται να τοποθετηθούν επί ενός θέματος για το οποίο δεν υπάρχει τεχνογνωσία στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση στις αρμόδιες αρχές, ενώ βρίσκεται σε ισχύ διάταγμα που απαγορεύει την εισαγωγή κροκοδείλων στην Κύπρο.

Επιπλέον, φαίνεται πως σειρά κρίσιμων ζητημάτων παραγνωρίζονται, καθώς ορισμένοι σπεύδουν να εγκρίνουν το έργο, χωρίς να είναι αρμοδιότητα τους. Διερωτάται κανείς εύλογα, γιατί το Κοινοτικό Συμβούλιο έσπευσε να αποφασίσει, πριν ξεκινήσει καν η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα. Ιωάννα Παναγιώτου, με επιστολή της προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατέθεσε εκ νέου τις απόψεις της για τη δημιουργία του πάρκου κροκοδείλων, όπως έπραξε και κατά το παρελθόν όταν η κατασκευή του εν λόγω πάρκου προωθούνταν στην περιοχή Ψεματισμένου.

Μερικά από τα σημεία που υπογραμμίζονται στην επιστολή της Επιτρόπου, αφορούν την έλλειψη τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης στην Κύπρο σε σχέση με τη διαχείριση μεγάλων ερπετών, καθώς το γεγονός ότι οι κροκόδειλοι είναι είδος ξένο προς την πανίδα του τόπου μας.

Επίσης, η Επίτροπος αναφέρει ότι πρόκειται για ένα πάρκο του οποίου η οικονομική βιωσιμότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα και χρήζει προσοχής το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα με ελαστικότητα όσον αφορά τον τουρισμό.

Ένα άλλο μείζον θέμα το οποίο θίγει η Επίτροπος είναι το γεγονός ότι οι κροκόδειλοι τρέφονται με εντόσθια και άλλα ζωικά παράγωγα γεγονός που απαιτεί σοβαρούς και συνεχείς ελέγχους προς αποφυγή προβλημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας καθώς και της υγείας των ίδιων των ερπετών.

Επιστολή που συνοδεύει τις απόψεις της κας Παναγιώτου και η οποία υπογράφεται από τους καθηγητές Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθ. Καραγιάννη, Καθ. Χαραλάμπους, Δρ. Τούρβας, Δρ. Behbod, αναφέρει ότι πέραν του θέματος της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ελλοχεύει και ο κίνδυνος των λοιμώξεων κροκοδείλων με τον ιό του Δυτικού Νείλου (WNV).

Με θλίψη ωστόσο διαπιστώνουμε πως τόσο οι παραπάνω, όσο και άλλες σοβαρές παράμετροι, δεν έχουν συνυπολογιστεί από τους υπεύθυνους που προωθούν το εν λόγω έργο. Το ζήτημα επομένως που προκύπτει, είναι το ποιος φέρει την ευθύνη σε οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει.

Καλούμε όλους τους ευαίσθητους περιβαλλοντικά πολίτες, αλλά πρωτίστως τους ίδιους τους κατοίκους της Άχνας, να μην υποκύψουν στα αίολα επιχειρήματα, όσων εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, προωθώντας το πάρκο κροκοδείλων.