Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, υπενθυμίζει τις τοπικές αρχές όπως χρησιμοποιήσουν μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα για τον περιορισμό των χόρτων, αντί του ψεκάσματος με δηλητηριώδη ζιζανιοκτόνα βλάστησης.
Αποτέλεσμα της πρακτικής του ψεκάσματος του παρόδιου πρασίνου με ζιζανιοκτόνα, είναι η μετατροπή του σε ένα μαραμένο κίτρινο. Πέραν της αισθητικής ρύπανσης, σημειώνουμε ότι χιλιάδες ευρώ δαπανούνται από τις τοπικές αρχές για την αγορά πανάκριβων ζιζανιοκτόνων, με τα οποία ρυπαίνουν χημικά τη φύση και τους υπόγειους υδάτινους πόρους μας, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.
Χαιρόμαστε που ένα μεγάλο ποσοστό των τοπικών αρχών έχει υιοθετήσει την εισήγησh μας και χρησιμοποιούν μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα για τον περιορισμό των χόρτων, κατά μήκος των οδών και αυτοκινητόδρομων, αλλά και μέσα σε πάρκα και χώρους πρασίνου. Δυστυχώς όμως κατά τα προηγούμενα έτη, παρατηρήθηκε η χρήση ζιζανιοκτόνων από μερικούς δήμους και κοινότητες.
Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλούμε όλες τις τοπικές αρχές όπως σταματήσουν να επιδοτούν τις εταιρείες εισαγωγής ζιζανιοκτόνων και όπως εργοδοτήσουν έκτακτο προσωπικό – δίνοντας έτσι και δουλειά σε άνεργους συμπολίτες μας – για να κόψουν τα χόρτα με μηχανικά μέσα.
Καλούμε επίσης, όλους τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους αγρότες όπως αποφεύγουν τη χρήση ζιζανιοκτόνων και να προτιμούν τα μηχανικά μέσα εκκοπής των χόρτων.