Συντέθηκε χθες από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) η οποία αποτελείται από πέντε μέλη και μόλις μια γυναίκα στη σύνθεσή της.

Παρ’ όλες τις συνεχείς υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την ισότητα των φύλων, κατέληξε στο διορισμό περισσότερων ανδρών σε μια σημαντική επιτροπή, όπου ένας εκ των στόχων της είναι η αξιοκρατία και η ισοτιμία στις προσλήψεις της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ως Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για τη μη συμπερίληψη περισσότερων γυναικών στην Επιτροπή, ενώ παρατηρούμε για ακόμη μια φορά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να μην εφαρμόζει ούτε τον ευρωπαϊκό κανόνα για την ισότητα των φύλων (gender balance).