Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών, μωσαϊκά από τον Πενταδάκτυλο χρησιμοποιήθηκαν στις οικοδομικές εργασίες που γίνονται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Δε μπορεί, παρά να μας προκαλεί εντύπωση και οργή, η αποδοχή της καταστροφής του Πενταδάκτυλου από λατομεύσεις και μάλιστα με χρήση των παραγόμενων υλικών στις ελεύθερες περιοχές, ιδίως δε, σε δημόσια κτήρια.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη σοβαρότερο, εφόσον ισχύουν οι αναφορές περί πλήρους γνώσης της πρακτικής αυτής, από το Υπουργείο Παιδείας.

Όποια δικαιολογία περί χαμηλού κόστους ή τήρησης τυπικών διαδικασιών και αν χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την καταστροφή της φύσης και την προσβολή της ιστορίας. Όσο «συμφέρουσα» και αν ορισμένοι θεωρούν τη σχέση κόστους-οφέλους, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Επαναλαμβάνουμε το πάγιο αίτημα μας για άμεση διακοπή των λατομικών δραστηριοτήτων που καταστρέφουν τον Πενταδάκτυλο.