Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έγινε δέκτης καταγγελίας για διενέργεια κηδείας θύματος του κορωνοϊού, από μη αδειοδοτημένο γραφείο κηδειών. Σύμφωνα με την καταγγελία  έχει προκύψει επιμόλυνση οικείων του νεκρού.  Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος μας τόνισε πως θα εξεταστεί η καταγγελία και την ίδια ώρα διαβεβαίωσε ότι έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία να μην παραδίδουν νεκρούς σε μη αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θεωρούμε σημαντικό να δοθούν οδηγίες για λήψη  μέτρων προστασίας του κοινού και στην περίπτωση των τελετών κηδειών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα μη αδειοδοτημένα γραφεία δεν τυγχάνουν κανενός υγειονομικού ελέγχου, δεν τηρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου και πιθανών να αποτελούν εστίες μόλυνσης και διασποράς διαφόρων ασθενειών.

Υπενθυμίζουμε ότι τα προαναφερθέντα θέματα έτυχαν πολύ έντονων συζητήσεων στα πλαίσια συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, από το 2013 έως και το 2018, αλλά εκ του αποτελέσματος, φαίνεται πως τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, δεν θεώρησαν αρκετά σοβαρό το θέμα για να επιβάλουν τον νόμο.

Καλούμε τα δύο υπουργεία και τον ΟΚΥπΥ έστω και τώρα, να επιβάλουν άμεσα την νομοθεσία, να εξασφαλίσουν πως κανένα θύμα της πανδημίας δεν θα παραδοθεί σε μη αδειοδοτημένο γραφείο και ότι αυτά τυγχάνουν συνεχούς και ενδελεχούς ελέγχου και το προσωπικό τους έχει εκπαιδευτεί και εφαρμόζει όλους τους  κανόνες. 

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε πως δεν έχει προχωρήσει καθόλου η υλοποίηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει την καύση νεκρών, με βάση τον περί της Αποτέφρωσης Ανθρώπινης Σορού Νόμος που ψηφίστηκε το 2016.