Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει καταθέσει πρότασή για αποκοπή των επιδομάτων παραστάσεως, φιλοξενίας και οδοιπορικών για όλο το δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της μετακίνησης και της απαγόρευσης των συναθροίσεων και αξιοποίηση του ποσού που θα εξοικονομηθεί στις δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η πρόταση κατατέθηκε για πρώτη φορά ως μέρος των προτάσεων του Κινήματος σε επιστολή προς τον υπουργό οικονομικών στις 13/3/2020.

Είναι προφανέστατο πως κατά την εν λόγω περίοδο κανένας αξιωματούχος ή δημόσιος λειτουργός φιλοξενεί, παρευρίσκεται ή οδοιπορεί για χάριν του δημοσίου σε τέτοιο βαθμό ώστε να δικαιολογείται η καταβολή αυτών των επιδομάτων. Γιατί λοιπόν να ξοδέψει ο κρατικός προϋπολογισμός (αλλά και ο προϋπολογισμός των 35 δήμων, των δεκάδων ανεξάρτητων αρχών, ημικρατικών οργανισμών κοκ) αυτά τα επιδόματα και να μην κατατεθούν στους λογαριασμούς που αφορούν τα επιπλέον έξοδα που πρέπει να γίνουν για αντιμετώπιση της πανδημίας;

Εξαίρεση μπορούν ασφαλέστατα να αποτελούν οι λειτουργοί της υγείας και άλλων υπηρεσιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η πρότασή μας ωστόσο απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση και τη Βουλή.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αποφάσισε να καταθέσει το συμβολικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 ευρώ)  στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής το οποίο διεξάγει τις έρευνες και τις αναλύσεις για εντοπισμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Ήδη ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης έχει επικοινωνήσει με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ  κ. Λεωνίδα Φυλακτού για να διευθετηθεί η κατάθεση της συμβολικής δωρεάς.