Ένα κράτος το οποίο θέλει να προχωρεί προς τα εμπρός οφείλει να έχει στις προτεραιότητές του την ευθύνη για σωστή παιδεία, τον εκσυγχρονισμό της και την συνεχή αναβάθμιση της.

Αυτός είναι και ο λόγος που ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράσαμε την άποψη οι υποσημειώσεις και τα επιμέρους ζητήματα, δεν αποτελούν λόγο για απεργία. Εκείνο που θα πρέπει να απασχολεί τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και τους Κυβερνώντες είναι τα σημαντικά θέματα που χρήζουν επίλυσης, όπως για παράδειγμα η ειδική εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο κρίνουμε ως θετικό το γεγονός ότι συγκαλείται έκτακτα το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση νέων θέσεων συνοδών στην ειδική εκπαίδευση. Το ερώτημα είναι γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ. Και βεβαίως το ίδιο ερώτημα τίθεται γιατί καθυστέρησε το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει τις κτιριακές ανάγκες για ένα αριθμό παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση και τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τερματίσουν την αντιπαράθεση για ένα επουσιώδες ζήτημα.