Μετά από καταγγελίες πολιτών επικοινωνήσαμε άμεσα και ενημερώσαμε το Τμήμα Αλιείας ότι στην Περιοχή Αμμοχώστου διοργανώνονται μικρές κρουαζιέρες από χειριστές/ιδιοκτήτες τουριστικών ακτοπλοϊκών οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμα τους περιήγηση σε περιοχές που υπάρχουν χελώνες είτε για να τις δουν οι τουρίστες από κοντά είτε να τους βάλουν φαγητό.

Δυστυχώς, μετά από πρόσφατη έρευνα για το περιστατικό είχαμε πληροφορία ότι μια χελώνα πιάστηκε στην μηχανή του σκάφους, κατά τη διάρκεια της περιήγησης με αποτέλεσμα η χελώνα να βρει τραγικό θάνατο.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, υπενθυμίζουμε ότι οι θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο προστατεύονται από το 1971 από τον περί Αλιείας Νόμο (ΚΕΦ. 135) και Κανονισμούς 1990 (Reg. No. 273/90). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Πρωτόκολλου το οποίο αφορά Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία της Μεσογείου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το οποίο η Κύπρος επικύρωσε με το Νόμο No. 20(III)/2001.

Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται είδη προτεραιότητας και προστατεύονται και μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), η οποία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το 2003, με το Νόμο για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής No. 153(I)/2003.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω νομοθεσίες, απαγορεύεται μεταξύ άλλων η θανάτωση, η καταδίωξη, η εκ προθέσεως παρενόχληση των ειδών αυτών, καθώς και η σύλληψη, αγορά ή πώληση και η κατοχή θαλάσσιων χελωνών ή και οποιαδήποτε απόπειρα των ενεργειών αυτών. Άτομο που προβαίνει σε παράβαση των διατάξεων του Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές.

Η Ανθή Μουζούρη συντονίστρια της ομάδας δράσης για τα ζώα του κινήματος τόνισε: “Παρακαλούμε το κοινό να καταγγέλλει άμεσα τέτοια περιστατικά στις αρμόδιες αρχές και να βρίσκεται σύμμαχός προς το έργο που επιτελεί το Τμήμα Αλιείας ως προς την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένης θαλάσσιας χελώνας, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών”.