Στη συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνέλευσης Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 09 Ιουλίου, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Αρκαδίου Νικόλα, από τη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα Πάφου. Ο κ. Αρκαδίου, τον οποίο ευχαριστούμε για την προσφορά του, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων αποσύρεται από την, επιφορτισμένη με αρκετές υποχρεώσεις, θέση του Επαρχιακού Γραμματέα, ωστόσο παραμένει ενεργός στην Επαρχιακή Επιτροπή με την ιδιότητα του Μέλους της.

Καθήκοντα, Επαρχιακού Γραμματέας Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών, αναλαμβάνει ο, μέχρι πρότινος, Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κινήματος, κ. Μάτσας Ορέστης, στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

Η Πάφος αποτελεί μια από της πιο νευραλγικές και οικολογικά ευαίσθητες Επαρχίες της Κύπρου, συνεπώς, στόχος και της νέας δομής της Επαρχιακής Επιτροπής είναι να συνεχίσει το δραστήριο έργο των προηγούμενων ετών ενάντια στις περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή, καθώς επίσης και να προωθήσει στην κοινωνία της Πάφου, την αλληλένδετη σχέση της πολιτικής οικολογίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής των πολιτών.