Τα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), κατατάσσουν την Κύπρο στην 21η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια κατάταξη που είχαμε το 2020.

Η κατάταξη της Κύπρου στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης, όσον αφορά την ισότητα των φύλων, παρουσιάζει την αποτυχία της κυβέρνησης και την απουσία οράματος, για την προώθηση της ισότητας των δυο φύλων.

Σε δηλώσεις της η κ. Αλεξία Σακαδάκη, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος, ανέφερε πως «Η έρευνα καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των Κυπρίων γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, σε διοικητικά συμβούλια, σε εποπτικά συμβούλια κλπ. Σημαντικό στοιχείο είναι η αναφορά πως η πανδημία έχει αφήσει μακροπρόθεσμες οικονομικές προκλήσεις κυρίως για τις γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που χρήζει άμεσων πολιτικών αποφάσεων ώστε να μετριαστεί ο άνισος βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στις γυναίκες.  Η μισθολογική ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών συνεχίζει να παρατηρείται και στα ευρήματα της φετινής δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Με τις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που επικρατούν την τελευταία σχεδόν δεκαετία, η γυναίκα πλήττεται κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά.

Πρώτο μέλημα της πολιτείας, πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όπως η ενδοοικογενειακή βία, η εμπορία προσώπων, η κοινωνική ανισότητα, με μηχανισμούς οι οποίοι θα μπορέσουν επιτέλους να αντιμετωπίσουν τα διαχρονικά αυτά προβλήματα που δυστυχώς λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, έχουν πολλαπλασιαστεί.

Τώρα που ξεκινούν οι εργασίες της Σύσκεψης για το Κλίμα (COP26) είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η κλιματική κρίση πλήττει κυρίως τις γυναίκες με αποφάσεις που λαμβάνονται κατά κύριο κανόνα από άντρες. Παράγοντες που δεν σχετίζονται με το κλίμα προκαλούν διαφορές στην ευπάθεια που έχουν τα δυο φύλα σε κλιματικά φαινόμενα, διαμορφώνοντας ιδιαίτερους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή για τις γυναίκες. Αναμένουμε από την κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητα την ισότητα των φύλων και να σταματήσει να αδιαφορεί για τα ζητήματα που πλήττουν το ήμισυ του πληθυσμού της κυπριακής κοινωνίας.

Από την πλευρά μας τονίζουμε πως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη γυναίκα και τον αγώνα της μέσα στο χρόνο, μέχρι να επέλθει η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε όλους του τομείς της κοινωνίας».