Την Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χαρακτηρίσει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο και στην πυρηνική ενέργεια ως «πράσινες» επενδύσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας στις μεταβατικές πηγές ενέργειας συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ.

Σε δηλώσεις της το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής κ. Μαρία Κολά αναφέρει πως: «Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε πως η αναφορά σε πράσινη ενέργεια για το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια είναι παραπλανητική και οδηγεί σε στοχευμένη παραπληροφόρηση. Διαφαίνεται πως έχει ως απώτερο σκοπό να πείσει πως η εν λόγω μετάβαση είναι φιλική προς το περιβάλλον, παραγνωρίζοντας τη σωρεία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο της εξόρυξης πλουτωνίου, ουρανίου και φυσικού αερίου, όσο και τη μη εξεύρεση ασφαλούς και αειφόρου λύσης στη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και των πιθανών ατυχημάτων από τη χρήση και των δύο αυτών πηγών ενέργειας.

Η κλιματική αλλαγή μας κρούει τον κώδωνα κινδύνου και είναι η σοβαρότερη κρίση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, γι’ αυτό για ένα κόσμο και μια Ευρώπη με κλιματικά ουδέτερο μέλλον θα πρέπει να εντάξουμε στο ενεργειακό μας ισοζύγιο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να απεξαρτηθούμε πλήρως από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Θεωρούμε πως ο χαρακτηρισμός της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου ως «πράσινη» πηγή ενέργειας θα επηρεάσει και θα καθυστερήσει την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».