Χωρίς όρους, φαίνεται να μεταβαίνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην πενταμερή. Για ακόμη μια φορά έρχεται στο νησί μας η ειδική απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ κα Λουτ με την κυπριακή Κυβέρνηση να μην έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τη βάση των διαπραγματεύσεων. Τονίζουμε πως η κυπριακή Κυβέρνηση έπρεπε να ζητήσει να ξεκαθαρίσει η βάση των συνομιλιών, και να αποκλειστεί η διχοτόμηση και τα δυο κράτη, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού που να διασφαλίζει τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ένα ανεξάρτητο κράτος, χωρίς ξένους στρατούς, βάσεις, εγγυήσεις και με κατοχυρωμένα όλα τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών του.

Θέση μας είναι πως έπρεπε ήδη να αναληφθούν οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες που να οδηγήσουν σε επανέναρξη των συνομιλιών στην ορθή κατεύθυνση. Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για μια πραγματική Διεθνής διάσκεψη, με τη συμμετοχή των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Ε.Ε. αντί της αποτυχημένης συνταγής μιας Πενταμερούς.

Για εμάς σημαντικό είναι η κ. Λουτ να ξεκαθαρίσει άμεσα τη βάση των διαπραγματεύσεων και να αποκλειστεί η διχοτόμηση και τα δυο κράτη, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού. Αυτό ωστόσο δεν γίνεται δυστυχώς, κάτι που για εμάς διαγράφει δυσοίωνο το μέλλον των συνομιλιών.