Είναι αδιανόητο αντί να βελτιώνονται οι οικονομικές συνθήκες και το οικονομικό επιτελείο να έχει ως στόχο τη στήριξη των αδύναμων, να σπαταλώνται χρήματα μόνο όπου θέλουν, δηλαδή στο στενό κύκλο των φίλων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών για τα έτη 2012 – 2015, που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου το 28,9% του πληθυσμού βρισκόταν το 2015 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με 27,4% το 2014.
Όχι μόνο δε βελτιώθηκαν οι οικονομικές συνθήκες για τους Κύπριους, αλλά χειροτέρεψαν.
Μάλιστα η πιο ευάλωτη ομάδα, από το 2013 και μετά, ήταν τα άτομα ηλικίας 18-64, για τα οποία το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από 25,8% που ήταν το 2012 ανέβηκε στο 30,5% το 2015. Δηλαδή τα άτομα εκείνης της ομάδας που εργάζονται και είδαν να χάνουν τις δουλείες τους ή να μειώνονται δραστικά τα εισοδήματα τους.
Είναι αυτή η ομάδα του πληθυσμού που η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να υποστηρίξει αποκλείοντας την από κάθε προοπτική.
Όπως και για τις γυναίκες, όπου και σε αυτήν την έρευνα, επιβεβαιώνεται η μειονεκτική της θέσει στην κοινωνία.
Τα ποσοστά των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό είναι ψηλότερα από αυτά των αντρών. Συγκεκριμένα, για το 2015 το ποσοστό αυτό ήταν 29,8% σε σχέση με 28,1% για τους άντρες.
Ανησυχητικά είναι και τα ποσοστά του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, καθώς και η αυξητική τάση του δείκτη.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2015, ποσοστό 16,2% του πληθυσμού της Κύπρου διέμενε σε νοικοκυριά με εισόδημα κάτω του ορίου φτώχειας δηλαδή κάτω από €8.276 ανά άτομο. Το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 14,4% και το όριο ήταν €8.640 ανά άτομο.
Μάλιστα για το 2015 το 15,4% του πληθυσμού βρισκόταν σε σοβαρή υλική στέρηση (130.000 άτομα) σε σχέση με 15,3% το 2014 (131.000). Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ για το 2015 ήταν αρκετά χαμηλότερο από αυτό της Κύπρου και ανήλθε στο 8,1%.
Τα παραπάνω πρέπει να χτυπήσουν σαν καμπανάκι στην Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να μεριμνήσει επιτέλους για την στήριξη των οικονομικά ευπαθών ομάδων και όχι για τους λίγους.