Η ακρίβεια στην Κύπρο κλιμακώνεται με τις νέες αυξήσεις τιμών στα καύσιμα να γονατίζουν για ακόμη μια φορά πολλά νοικοκυριά και τους καταναλωτές. Η λανθασμένη ενέργεια της Κυβέρνησης να τερματίσει τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, στις αρχές του καλοκαιριού, φαίνεται πως επηρέασε το καταναλωτικό κοινό και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Ταυτόχρονα, οι αυξήσεις τόσο στις τιμές των τροφίμων, όσο και στον ηλεκτρισμό κρούουν των κώδωνα του κινδύνου στον κρατικό μηχανισμό που πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην εξαγγελία αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θεωρούμε πως η ακρίβεια αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα της εποχής μας για αυτό το σκοπό το κράτος θα πρέπει άμεσα να αναπτύξει στρατηγικές και να εφαρμόσει δράσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Αλλαγές σε πολιτικές που θα οδηγήσουν σε μείωση των εξόδων των νοικοκυριών
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για σωστή ενεργειακή συμπεριφορά των ενοίκων
  • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης και βοηθημάτων σε οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων
  • Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διαβεβαιώνουμε πως ως Κίνημα έχουμε τη διάθεση να επαναφέρουμε στο αρμόδιο Υπουργείο τις διαχρονικές μας θέσεις μας σε ένα ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο.