Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, υποστηρίζει κάθε μελέτη και κάθε έργο που αποσκοπεί στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών δηλαδή του περπατήματος, της ποδηλασίας και των δημόσιων συγκοινωνιών με ταυτόχρονη μείωση των ρύπων που είναι ο απώτερος πανευρωπαϊκός στόχος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε ένθερμα τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Δήμου Λεμεσού για δημιουργία ποδηλατοδρόμων, λεωφορειολωρίδων και άλλων συναφών έργων και ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην υλοποίηση τους.

Όσον αφορά την οδό Ανεξαρτησίας, πιστεύουμε ότι απώτερος σκοπός πρέπει να είναι η σταδιακή μετατροπή της σε ένα ενιαίο πεζοδρομοποιημένο χώρο. Εννοείται ότι η μετατροπή θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στο κοινό να προσαρμόζεται στις αλλαγές και στα νέα μεταφορικά μέσα.

Είναι σημαντικό που αυτή την στιγμή διεξάγεται δημόσια διαβούλευση και λαμβάνονται υπόψιν οι απόψεις των πολιτών και των τοπικών φορέων. Όμως πρωταρχική σημασία έχει το δημόσιο όφελος και η λειτουργικότητα του συγκοινωνιακού δικτύου της περιοχής. Δεν μπορεί να γίνεται διάλογος αποσπασματικά για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας της  οδού Ανεξαρτησίας, έστω για το αρχικό στάδιο, χωρίς ταυτόχρονη εξέταση του συγκοινωνιακού δικτύου της περιοχής. Αυτή την στιγμή η κατεύθυνση της κυκλοφορίας έχει ήδη μελετηθεί εντός του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και έχει καθοριστεί από νότο προς βορρά. Αν αυτό αλλάξει θα πρέπει να επανεξεταστεί το κυκλοφοριακό δίκτυο όλης της περιοχής.

Ένα σημαντικό σχετικό στοιχείο της περιοχής είναι η οδός Γλάδστωνος ή οποία είναι ήδη βεβαρημένη αλλά λόγω της εκτεταμένης πεζοδρομοποίησης που θα γίνει και λόγω της ανέγερσης νέων πολυόροφων κτιρίων στο κέντρο της πόλης θα αναλάβει επιπρόσθετο κυκλοφοριακό φορτίο και η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη.

Στην ουσία η οδός Γλάδστωνος μαζί με τον παραλιακό δρόμο θα αποτελέσουν ένα κυκλοφοριακό δακτύλιο πρωταρχικής σημασίας ο οποίος θα περιβάλλει το κέντρο της πόλης. Θεωρούμε ότι το θέμα της οδού Γλάδστωνος συνδέεται άρρηκτα με την οδό Ανεξαρτησίας και ότι οι δύο αυτοί δρόμοι πρέπει να εξεταστούν μέσα στο πλαίσιο ενός λεπτομερούς δικτύου της περιοχής. Το ΣΒΑΚ παραθέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για την περιοχή. Όμως εκκρεμούν τα λεπτομερή σχέδια για τα οποία τίποτε δεν ανακοινώθηκε μέχρι στιγμής. Αν δεν έγιναν τι περιμένουμε και πότε θα γίνουν;