Λέα Μαλένη, 9 – Επαρχία Λευκωσίας

 • Ποιοι είναι οι λόγοι που σας ώθησαν να κατέλθετε ως υποψήφια βουλεύτρια;

Γιατί θεωρώ ευθύνη προσωπική του καθενός να έχει μια ενεργή, συνειδητοποιημένη και υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτά που τον αφορούν. Γιατί δεν περιμένω από κανέναν να διεκδικήσει οτιδήποτε για μένα, χωρίς να κάνω κάτι κι εγώ γι’ αυτό. Και γιατί θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας αν τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας σε αυτό τον τόπο, δεν μας αρέσουν και θέλουμε να τα αλλάξουμε. Επιπλέον, σ’ ένα κράτος δικαίου, θα πρέπει, πιστεύω, να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων μέσα από τα πολιτικά αξιώματα, προκειμένου να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη η φωνή όλων.

 • Ποια είναι τα 3 πιο σημαντικά θέματα που θα θέλατε να προωθήσετε νομοθετικά στη Βουλή σε περίπτωση εκλογής σας;
 1. Τη δημιουργία θεσμοθετημένων οργάνων για πάταξη της Διαφθοράς και έλεγχο από ανεξάρτητα Σώματα.
 2. Την οριζόντια ψηφοφορία, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να επιλέγουν συνειδητά και υπεύθυνα τα πρόσωπα που τους αντιπροσωπεύουν, αναλαμβάνοντας επιτέλους την ευθύνη των επιλογών τους με γνώμονα το συλλογικό καλό κι όχι το συμφέρον των λίγων. Το να ψηφίζει κανείς ένα κόμμα, από συνήθεια ή για εδραίωση πελατειακής σχέσης, δεν τον καθιστά συνειδητοποιημένο πολίτη αυτού του τόπου.
 3. Την αναγνώριση και κατοχύρωση της ιδιότητας του καλλιτέχνη σε κάθε ξεχωριστό τομέα του πολιτισμού, καθιστώντας και τους επαγγελματίες των Τεχνών ισότιμους πολίτες, με δικαιώματα και ανάλογες υποχρεώσεις.
 • Τον τελευταίο καιρό η χώρα μας είναι βαθιά εμπλεκόμενη σε σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής. Σε περίπτωση εκλογής σας, ποιες προτάσεις θα προωθήσετε για πάταξη της διαφθοράς;
 1. Επανασχεδιασμό του μηχανισμού λειτουργίας των δικαστηρίων για εξυγίανση της δικαιοσύνης, ώστε να μη χρονίζουν οι υποθέσεις, να λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά και να ικανοποιεί το δημόσιο αίσθημα περί δικαίου.
 2. Άσκηση ελέγχου οικονομικών δοσοληψιών και δράσεων των δημοσίων προσώπων, μέσα από ανεξάρτητους, αμερόληπτους μηχανισμούς,
 3. Περιορισμό στον αριθμό θητειών προσώπων σε δημόσια αξιώματα.
 4. Τακτικό έλεγχο του Πόθεν Έσχες των Πολιτικών προσώπων κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
 5. Κατάργηση της επιτροπής δημοσίας υπηρεσίας και υιοθέτηση του μηχανισμού εξετάσεων, παράλληλα με τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων, με τακτικό έλεγχο της δράσης τους μετά τον διορισμό τους, από ανεξάρτητες επιτροπές.
 • Ποια η θέση σας για την οριζόντια ψηφοφορία και πως πιστεύετε πως θα μπορεί να επιτευχθεί ένα μοντέλο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Κυπριακής πραγματικότητας;

Η οριζόντια ψηφοφορία αποτελεί ανάγκη. Οι στρεβλώσεις που ρίζωσαν ως παράσιτα στα θεμέλια του τόπου, παγιώνοντας τον κομματισμό και την πόλωση, πρέπει άμεσα να εξαλειφθούν, με γνώμονα το συλλογικό καλό κι όχι το συμφέρον των λίγων. Η πελατειακή σχέση θεμελιώνει από μόνη της τη διαπλοκή. Έτσι οδηγηθήκαμε στη διαφθορά, στην ασυδοσία, στην ανισότητα, στην απώλεια της συλλογικότητας, στο έλλειμμα απόδοσης δικαιοσύνης, στο έλλειμμα πολιτικού Πολιτισμού. Είναι ανάγκη να επιλέγει ο πολίτης τα πρόσωπα κι όχι τις ομάδες που τον αντιπροσωπεύουν. Το πώς θα επιτευχθεί αυτό, θα έπρεπε να αποτελεί θέμα υγιούς, ισότιμης και ειλικρινούς διαβούλευσης την ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.

 • Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά η θέση της σύγχρονης γυναίκας στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια; Σε περίπτωση εκλογής σας, με ποιες νομοθετικές προτάσεις θα ενδυναμώσετε τις γυναίκες και το ρόλο τους;
 1. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ποσόστωσης πλήρωσης θέσεων από γυναίκες σε δημόσιους οργανισμούς, δεδομένου ότι πληρούνται τα ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δύο φύλων. Η ποσόστωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να εφαρμόζεται ξεχωριστά και στις υψηλόβαθμες θέσεις διευθυντών.
 2. Θεσμοθέτηση ώστε να ισχύουν τα ίδια οικονομικά δεδομένα απολαβών στις περιπτώσεις αντρών και άντρων που εργάζονται σε παρόμοιες θέσεις.
 3. Διατήρηση του δικαιώματος εργασίας χωρίς επιπτώσεις, κατά την περίοδο κυοφορίας και θηλασμού.
 4. Θεσμοθέτηση κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία γυναίκα ή άντρας στην εργασία δεν θα υφίσταται σεξουαλική, λεκτική, σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση.
 • Ποιες είναι οι διεκδικήσεις τις οποίες θα θέτατε για την προστασία των δικαιωμάτων των τρανς γυναικών; (λ.χ. job market accessibility which leads to low socioeconomic status, many trans women are working as sex-workes and that’s not by choice)
 1. Θεσμοθέτηση της Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου.
 2. Συμπερίληψη στην ποσόστωση των δημόσιων οργανισμών, εφόσον πληρούνται τα ακαδημαϊκά προσόντα, προκειμένου να προσλαμβάνονται και τρανς γυναίκες. Ανάλογη διασφάλιση της προστασίας τους σε ό,τι αφορά τον κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας.
 3. Θεσμοθέτηση του δικαιώματος τέλεσης πολιτικού γάμου και του δικαιώματος απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητέρα ανάμεσα σε ζευγάρια, εκ των οποίων το ένα μέλος είναι τρανς γυναίκα, με παράλληλη προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους ως δεύτερων γονέων.
 4. Θεσμοθέτηση του δικαιώματος διεκδίκησης και παροχής οικονομικής στήριξης από το κράτος για επιδόματα για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και σύνταξη χηρείας.