Μπορεί – όπως μας είπαν- η χθεσινή συζήτηση μεταξύ των ηγετών για τις εγγυήσεις να μην ήταν δεσμευτική και επίσημη, όμως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι Τουρκοκύπριοι επιμένουν στις εγγυήσεις της Τουρκίας.

Δεν επρόκειτο βεβαίως για “θύελλα ιδεών”, αλλά για την επαναφορά μιας γνωστής πρότασης που αναβαθμίζει τον εγγυητικό ρόλο της Τουρκίας καθιστώντας την, τη μοναδική ξένη χώρα με δικαίωμα επέμβασης σε ένα κυρίαρχο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αλλαγή των δεδομένων του 1960 οδηγεί – κατά την Τουρκία – στην κατάργηση των εγγυήσεων της Ελλάδας και Βρετανίας.
Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην τουρκική πρόταση. Οι εγγυήσεις της Τουρκίας, το δικαίωμα επέμβασης και η παρουσία στρατευμάτων είναι απολύτως απορριπτέα και μη διαπραγματεύσιμα.

Για το σκοπό αυτό έχουμε ζητήσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην πρώτη της συνεδρίαση στις 9 Σεπτεμβρίου να καταλήξει σε απόφαση που να δεσμεύει τον πρόεδρο Αναστασιάδη να σταματήσει να συζητά τις τουρκικές εγγυήσεις και την παρουσία ξένων στρατευμάτων μετά τη λύση του Κυπριακού.