Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη από το Δήμο Λευκωσίας δημιουργία χώρου στάθμευσης χωρητικότητας 160 οχημάτων, εντός οικιστικής περιοχής στην οδό Γλαύκου στους Αγίους Ομολογητές.

Σε πρόσφατη συνεδρία της, η Πολεοδομική Επιτροπή του Δήμου τοποθετήθηκε κατά πλειοψηφία και με αρνητική ψήφο μόνο του Δημοτικού Συμβούλου των Οικολόγων κ. Στέλιου Κολοκασίδη, θετικά στην εισήγηση για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού εταιρείας, που έχει τα γραφεία της σε απόσταση 700 μέτρων, επί της Λεωφόρου Σεβέρη.

Τόσο η εισήγηση του Δήμου όσο και η διαφαινόμενη τελική έγκριση από τη δεδομένη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο σε επικείμενη συνεδρία του, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας που απαγορεύει ρητά τέτοιες αναπτύξεις σε οικιστικές περιοχές. Σημειώνεται ότι στο ερώτημα πώς ο Δήμος προωθεί σχεδιασμούς εξ’ αντικειμένου παράνομους, οι διαμαρτυρόμενοι περίοικοι ουδεμία απάντηση έλαβαν από το Δήμαρχο παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις τους προς αυτό τόσο μέσα από διαδοχικές επιστολές όσο και κατά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχαν μαζί του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμος προσπάθησε μέσα από μια διαδικασία παζαριού να απαμβλύνει την αρνητική αυτή εικόνα, προβάλλοντας ένα «συμβιβασμό» από τον αρχικά αιτούμενο αριθμό θέσεων για 600 αυτοκίνητα σε «μόνον» 160, δηλ. από τη μεγάλη παρανομία σε μια μικρότερη. Έτσι μετρούμε την παρανομία;

Πέρα από τα πιο πάνω, δημιουργούνται πρόσθετα ερωτήματα:
• Όταν ο Δήμος Λευκωσίας εξέδωσε την πολεοδομική άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων γραφείων στη Λεωφόρο Σεβέρη, σε ποιο βαθμό ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τις ανάγκες σε χώρους στάθμευσης;
• Γιατί εκδόθηκε η άδεια χωρίς, πιθανόν, ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών με αποτέλεσμα να ζητηθούν πρόσθετοι χώροι για άλλα 600 οχήματα; Πού θα σταθμεύσουν τα υπόλοιπα 440 από αυτά, μετά την «έκπτωση» σε 160;
• Γιατί τις ευθύνες και παραλείψεις του Δήμου ή/και του αιτητή να τις επιφορτιστούν οι κάτοικοι παρακείμενης οικιστικής περιοχής;
• Δικαιούται ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης να παραβιάζει τη νομοθεσία;
• Γιατί δεν αξιοποιείται η πρόθεση τής Εταιρείας να μεταφέρει με μικρά λεωφορεία το προσωπικό της από και προς εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης μακριά από οικιστικές περιοχές που είναι διαθέσιμοι;

• Πώς αντιμετωπίζεται, μέσα από την προωθούμενη απόφαση, η εξ’ αντικειμένου προσωρινότητά της λόγω πιθανής οικοδόμησης των συγκεκριμένων τεμαχίων;

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον κ. Δήμαρχ