Η Γενετική Μηχανική έχει τη δυνατότητα να εξάγει κύτταρα ενός οργανισμού και να τα εισάγει στα κύτταρα ενός άλλου οργανισμού δημιουργώντας έτσι ένα νέο Γενετικά Τροποποιημένο οργανισμό με καινούργιες ιδιότητες, χωρίς αυτές να γίνονται αντιληπτές από την εξωτερική τους εμφάνιση.
Οι επιστήμονες, οι οικολόγοι και οι καταναλωτές ανησυχούν και διερωτώνται:

•    Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της διαρροής γονιδίων στο περιβάλλον λόγω μεταφοράς της γύρης και διασταύρωσης των γενετικά τροποποιημένων φυτών με την άγρια βλάστηση ή γειτονικές φυτείες;
•    Τι θα κάνουμε όταν οι παραδοσιακές ποικιλίες  εκλείψουν, μειωθεί η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα χάσουν τις ισορροπίες τους;
•    Πως θα αντιμετωπίσει η ιατρική τη δημιουργία εξαιτίας των δράσεων της γενετικής μηχανής βακτηρίων με αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά;
•    Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της εισαγωγής γονιδίων από οργανισμούς που ποτέ δεν αποτελούσαν μέρος της διατροφής του ανθρώπου;
Το Κίνημα Οικολόγων έχει καταθέσει πρόταση νόμου βάση της οποίας τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα να τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ξεχωριστά ράφια με χωριστή σήμανση ώστε να γίνονται αισθητώς διακριτά. 
Εκκρεμεί επίσης πρόταση νόμου των Οικολόγων για ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.
Επίσης έχει κατατεθεί από το Κίνημα τροποποίηση σχετικής νομοθεσίας ώστε να απαγορευτεί η εγγραφή γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατάτας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.
Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν σε  αυτές τις προτάσεις είναι:
•    Οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η Κύπρος ως νησί για την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης, όπως οι βιολογικές καλλιέργειες και ο αγροτουρισμός, με περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και οικονομικά οφέλη.
•    Η προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος.
•    Η αποφυγή επιμόλυνσης των καλλιεργούμενων ειδών, βιολογικών καλλιεργειών και ειδών άγριας ζωής επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα απόσυρσης και επανόρθωσης σε περίπτωση ρύπανσης από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.
Η προστασία της δημόσιας υγείας αφού οι καταναλωτές  καθίστανται πειραματόζωα παρά την θέληση τους καθότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι Γενετικά Τροποποιημένη Οργανισμοί δεν είναι βλαπτικοί για την υγεία και το περιβάλλον.

25 Ιανουαρίου 2007