166 χρόνια μετά την ιστορική εξέγερση των εργαζομένων γυναικών στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη και 48 χρόνια μετά την ανακήρυξη της 8ης Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο αγώνας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων όλων των γυναικών είναι πιο έντονος από ποτέ.

Σε μια εποχή όπου τα πάντα εξελίσσονται με τρομερά γοργούς ρυθμούς, τα δικαιώματα των γυναικών παραμένουν μια τεράστια πρόκληση για την κοινωνία. Η εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, η καταπολέμηση του έμφυλου χάσματος αμοιβών και συντάξεων, η ισότητα στο χώρο εργασίας, η ενίσχυση των δομών υγείας και υπηρεσιών φροντίδας, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η ισότητα στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μεταναστριών, είναι μόνο μερικά από τα πολλά ζητήματα που οι γυναίκες μοιάζουν να είναι πολίτες δεύτερης διαλογής.

Τη δεδομένη στιγμή ο κόσμος βρίσκεται σε μία καθημερινή και συνεχή πρόκληση, όπου μπορεί να επιλέξει να αμφισβητήσει τη μεροληψία και την ανισότητα των φύλων, αλλά και να επιλέξει να γιορτάσει τα επιτεύγματα των γυναικών.

Ως Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων, πιστεύουμε πως οι προκλήσεις φέρνουν αλλαγή, για αυτό και επιλέγουμε τις προκλήσεις. Μόνο συλλογικά, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς αποκλεισμούς.