Η Φρύνη Ονουφρίου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας ανέφερε πως «Με την ευκαιρία της γιορτής της μητέρας κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου (08 Μαΐου) θέλουμε ακόμα μια φορά να τονίσουμε την αναγκαιότητα της θέσπισης και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για την στήριξη της μητρότητας, αλλά και την εφαρμογή των υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που δυστυχώς καταστρατηγούνται καθημερινά, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας μας. Η θέση και ο σεβασμός της μητέρας και της μητρότητας πρέπει να τονιστούν και να ισχυροποιηθούν με σειρά νόμων και κανονισμών, αλλά και με ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της μητρότητας και της τεκνογονίας. Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας μας θυμίζει τις υποχρεώσεις της πολιτείας έναντι της μητρότητας και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης της.

Η πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει πιο ουσιαστικά την μητέρα και την οικογένεια σε όλα τα χρόνια που το παιδί είναι ανήλικο ή συνεχίζει τις σπουδές του.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ζητούμε την ενίσχυση της επιδοματικής πολιτικής για την απόκτηση τέκνου, των επιδομάτων για την πολυτεκνία, για τις μονογονεϊκές οικογένειες κ.ο.κ.

Ζητούμε την εφαρμογή μιας δυναμικής πολιτικής στήριξης του μητρικού θηλασμού και του φυσικού τοκετού, αύξηση της άδειας μητρότητας και ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου βρεφοκομικών σταθμών.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών όπως και οι Ευρωπαίοι Πράσινοι τονίζουμε ότι, πέραν των ευχών για κάθε μητέρα ή υποψήφια μητέρα, θα εργαστούμε με σθένος και επιμονή ώστε να δοθεί όσο περισσότερη υποστήριξη γίνεται σε όσες γυναίκες σηκώνουν το μεγάλο βάρος για το μέλλον της χώρας μας και του κόσμου μας».