Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τα τελευταία γεγονότα που εκτυλίσσονται με τα ακατάλληλα προϊόντα που βρέθηκαν σε παιδική τυχερή σακούλα.

Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής μόνο στην συγκεκριμένη σακούλα βρέθηκε το εν λόγω υλικό εγείρει σημαντικά ερωτηματικά. Διερωτόμαστε τι έλεγχοι γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατά πόσον γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να διαπιστώνονται αν τέτοια προϊόντα ή και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα πληρούν τα κριτήρια και θεωρούνται κατάλληλα για παιδιά.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες της Αστυνομίας.

Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων