Η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού διερεύνησε καταγγελία για απόρριψη των μπαζών από τις εκσκαφές από το έργο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Τροόδους.

Σε επί τόπου επίσκεψη μας διαπιστώσαμε ότι γινόταν παράνομη απόρριψη ανάμικτων υλικών.

Σε επικοινωνία που είχαμε με αρμόδιους από το Τμήμα Δημοσίων έργων και το Τμήμα Περιβάλλοντος μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει καταγγελθεί ο εργολάβος με εξώδικο πρόστιμο.

Στη συνέχεια μας ενημέρωσαν ότι ο εργολάβος έχει συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρμοδίων και έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια απόρριψης.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα Δημόσια Έργα και το Τμήμα Περιβάλλοντος θα ελέγχουν την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας.

απόρριψη μπάζων 2απόρριψη μπάζων 2απόρριψη μπάζων 2απόρριψη μπάζων 2