Όσα προκύπτουν από την ανακοίνωση του Τμήματος Κτηματολογίου αναφορικά με τις ιδιοκτησίες του Προέδρου Αναστασιάδη στο Πέρα Πεδί, τον αφήνουν εκτεθειμένο. Μετά την “οργισμένη” απάντησή του περί μη εμπλοκής και αφού εν τέλει υποχρεώθηκε να παραδεχτεί πως ήταν (και είναι ακόμα τυπικά) συνιδιοκτήτης τεμαχίου σχετικού με το υπό σχεδιασμό έργο, πλέον προκύπτει συνιδιοκτησία του και σε δεύτερο τεμάχιο που περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη και ανταλλαγή μεταξύ τεμαχίων του.

Οι παλινωδίες του κ. Αναστασιάδη αν και όχι πρωτόγνωρες, είναι ιδιαίτερα προκλητικές όταν πρόκειται για τέτοιας φύσης ζητήματα. Ευλόγως λοιπόν μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί παρά την ανάδειξη του θέματος από τον Τύπο και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ο κ. Αναστασιάδης ξέχασε να δηλώσει οτιδήποτε για το δεύτερο τεμάχιο και την ανταλλαγή;

Θεωρούμε αυτονόητο πως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεχίσει με την εξέταση της εμπλοκής του ΠτΔ στο έργο στο Πέρα Πεδί, αφού εκκρεμεί ακόμα η κατάθεση του κτηματολογίου ενώπιον της.