Ιδανικά θέλουμε στις 9 Μαϊου να γιορτάσουμε την μέρα της Ευρώπης με αξίες, με αλληλεγγύη και δημοκρατία. Όχι της Ευρώπης της οικονομικής ολιγαρχίας, της κοινωνικής απορρύθμισης, της αναξιοκρατίας και της μονόπλευρης λιτότητας.  

Τα τελευταία χρόνια με ευθύνη μιας κυβερνώσας ολιγαρχίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπεί σε ένα καταπιεστικό μηχανισμό πάνω στους λαούς, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη. Οι πολίτες της Ευρώπης οφείλουμε να αντιδράσουμε και να σταματήσουμε τον εκφυλισμό του κοινού οράματος των λαών για μια ενωμένη δημοκρατική Ευρώπη. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε υποχρέωση να δηλώσουμε την παρουσία μας όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Θέλουμε μια Ευρώπη για τους πολίτες και όχι μια Ευρώπη των συμφερόντων. Μια Ευρώπη της αλληλεγγύης με θέσεις εργασίας για όλους τους πολίτες της. Είναι καιρός να στραφούν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης σε μια συνεργασία ενάντια στις πολιτικές λιτότητας, οι οποίες έχουν βυθίσει εκατομμύρια πολίτες στην ανεργία, στη φτώχεια και την ανέχεια.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα συνεχίσει να αγωνίζεται για αυτές τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει και καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης, να εργαστούν σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση, υπέρ των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του ανθρώπου.