Τώρα που έχει αποδειχθεί ότι όντως υπήρξε μεσολάβηση μεταξύ ΠΙΣ και Υπουργείου Υγείας μήπως είναι καιρός οι ηγέτες του Ιατρικού Συνδέσμου να αναλάβουν την ευθύνη της απολογίας.

 Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η ηγεσία του ΠΙΣ θέλει να πυρπολήσει κάθε γέφυρα επικοινωνίας και κάθε ελπίδα για επίτευξη μιας φόρμουλας συνεννόησης προκειμένου να προωθηθεί η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

 Καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνη την ηγεσία του ΠΙΣ για την καθυστέρηση εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Για όλες τις λίστες αναμονής, το χάος των πρώτων βοηθειών, των ελλείψεων στην υποδομή των Δημοσίων Νοσοκομείων  και στις άδικες απώλειες τόσων ανθρωπίνων ζώων. 

Γιατί αυτό σημαίνει η συνέχιση της παρούσας κατάστασης. Όταν επικαλούνται οι γιατροί το “ψηλό επίπεδο υγείας” που σήμερα λένε ότι παρέχουν, τους διαφεύγει ότι για την πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν σε αυτό τον τόπο, το επίπεδο αυτό δεν το πλησιάζουν.