Ο κ. Κουγιάλης, σε απάντησή του προς τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργο Περδίκη, ορθά αποδέχεται ως λογική την ανάγκη να συνυπολογιστούν οι εκτιμήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και οι προβληματισμοί της τοπικής κοινωνίας, πριν την έγκριση οποιουδήποτε σχεδίου εργασιών στο μεταλλείο Μαθιάτη. 

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επισημαίνουμε την ανάγκη ενδελεχούς ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, πριν την λήψη της οποιασδήποτε απόφασης για το μεταλλείο. Η Βουλή, αλλά και η κοινωνία δικαιούνται να γνωρίζουν από επιστημονική, περιβαλλοντική και πολιτισμική σκοπιά το τι συνεπάγονται οι εκεί εργασίες. Για εμάς, κάθε παρέμβαση οφείλει να εξεταστεί εξαιρετικά προσεκτικά όχι μόνο ως προς τις επιπτώσεις της, αλλά και ως προς την αποδοχή, ή μη της τοπικής κοινωνίας.