Άρχισε χθες, Τετάρτη 26 Απριλίου, η κατ’ άρθρο συζήτηση του περί Σκύλων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος θεοπέμπτου δήλωσε στην αρχή της συνεδρίασης ότι θα γίνει μια συζήτηση κατά άρθρο πρώτα με τους κρατικούς λειτουργούς και μετά με τις φιλοζωικές και άλλες οργανώσεις λόγου του μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων.

Κατά τη συνεδρίαση, συζητήθηκαν τα θέματα της παγίδευσης των αδέσποτων σκύλων, όπως και το πώς ορίζεται ο «επικίνδυνος σκύλος».

Συγκεκριμένα, τέθηκε το θέμα του τι θεωρείται εγκεκριμένη παγίδα για την σύλληψη αδέσποτων σκύλων και ζητήθηκε όπως καθοριστούν τα πρότυπα παγίδων, οι οποίες δεν θα προκαλούν πόνο στα ζώα ή/και τραυματισμό. Εκ μέρους της Αστυνομίας των Ζώων αναφέρθηκε ότι τα μέλη της ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους χώρους σίτισης και τα κλουβιά, γεγονός που τους προϊδεάζει αρνητικά, σε σχέση και με τις παγίδες για τα αδέσποτα.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους των κρατικών υπηρεσιών, το θέμα της παγίδευσης αδέσποτων ζώων εμπίπτει στον Περί Ευημερίας των Ζώων Νόμο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ζήτησε από τις κρατικές υπηρεσίες να εξετάσουν αν χρειάζεται να επανέλθουν με τις αλλαγές στον Περί Ευημερίας των Ζώων Νόμο, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να προβεί στις απαραίτητες σχετικές αλλαγές στον Περί Σκύλων Νόμο.

Ως εναλλακτική λύση, προτάθηκε η παγίδευση ενός αδέσποτου ζώου με την χρήση όπλου με αναισθητικό, κάτι που αποτέλεσε πρόταση της Ένωσης Κοινοτήτων, ο πρόεδρος της οποίας ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις παγίδευσης αδέσποτων, τα οποία απελευθερώνονται, ωστόσο, από άλλους πολίτες, οι οποίοι τα εντοπίζουν. Όπως προέκυψε, η πρόταση δεν είναι εφαρμόσιμη, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά τέτοια όπλα, ούτε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ούτε στην Υπηρεσία Θήρας.

Τέλος, εκφράστηκε το ερώτημα ποιος θεωρείται επικίνδυνος σκύλος και ποιος θα το κρίνει και πιστοποιεί, όπως και το αν η επίθεση ενός σκύλου έχει γίνει “απρόκλητα και αδικαιολόγητα”. Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των προσκεκλημένων, αυτό θα το κρίνει ο εκάστοτε κτηνίατρος, ωστόσο, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για να αποφεύγεται τυχόν αλόγιστη υπογραφή αδειών θανάτωσης αδέσποτων ζώων από ιδιώτες κτηνίατρους.