Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρος Παπαδούρης μαζί με την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου κατέθεσαν πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί ακίνητης ιδιοκτησίας νόμο. Προτείνεται η αφαίρεση και η επανεγγραφή των μέμο επί ακινήτων ιδιοκτησιών που αποτελούν εμπράγματα βάρη, για διευκόλυνση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης των δανείων.

Ο κ. Παπαδουρης δήλωσε πως «Με την εν λόγω πρόταση, θα υποβοηθηθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης χρεών με υποθηκευμένα ακινήτων τα οποία είναι επιβαρυμένα από την επαρχιακή διοίκηση. Παράλληλα, θα επιτευχθεί η διασφάλιση της μη κατάχρησης της νομοθεσίας κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, εις βάρος των δανειοληπτών, ενώ θα παρέχεται περαιτέρω προστασία στους οφειλέτες των οποίων τα ακίνητα είναι επιβαρυμένα από τις επαρχιακές διοικήσεις.

Ευελπιστούμε ότι το θέμα θα συζητηθεί το συντομότερο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και ότι θα στηριχθεί και από τα υπόλοιπα κόμματα, για να διευκολύνουμε άμεσα τόσο τους δανειολήπτες όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα στην προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων».