Πρόταση νόμου κατέθεσε την Παρασκευή 18/01/19 δια του Προέδρου του κ. Γιώργου Περδίκη το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προκειμένου να τροποποιηθεί ο νόμος περί Βίας στην Οικογένεια.

Παρατηρώντας ότι η πολιτική που (δεν) εφαρμόζει η Κυβέρνηση για στήριξη γυναικών-θύματα βίας στην οικογένεια, η πρόταση του κ Περδίκη επιδιώκει να δίνεται το δικαίωμα στο θύμα να ζητήσει όπως όλες οι διαδικασίες κατά την εκδίκαση υποθέσεων για διάπραξη αδικημάτων βίας να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Διευκρινίζεται ότι και το Δικαστήριο δύναται αυτεπάγγελτα να διατάξει όπως η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Πιστεύουμε ότι αν παρασχεθεί περαιτέρω προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων βίας στην οικογένεια, με τρόπο που αυτά να προσέρχονται στα δικαστήρια σε συνθήκες που να τους επιτρέπουν να εκφραστούν και να καταθέσουν ελεύθερα, χωρίς αιδώ, για τις πιο προσωπικές λεπτομέρειες των περιστατικών βίας που έχουν υποστεί, μπορεί να λάμψει πλήρως η αλήθεια, αφού τα θύματα δεν θα υπόκεινται ενδεχόμενα σε επηρεασμό από την παρουσία του κοινού στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η Αναπληρώτρια πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών κ. Έφη Ξάνθου δήλωσε τα εξής: «Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές τα θύματα αδικημάτων βίας στην οικογένεια, είτε για λόγους άγνοιας των διαδικασιών στα δικαστήρια είτε λόγω μη διάθεσης ικανοποιητικών πόρων για διορισμό δικηγόρου είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, παραλείπουν να ζητήσουν από το Δικαστήριο να διατάξει όπως η διαδικασία γίνει κεκλεισμένων των θυρών, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν να προβούν σε ολοκληρωμένη κατάθεση στα δικαστήρια λόγω της παρουσίας του κοινού και τελικά να μην απονέμεται σωστά η δικαιοσύνη. Αυτά τα εμπόδια επιδιώκει να μειώσει η πρόταση νόμου μας, ενθαρρύνοντας έτσι τα θύματα βίας στην οικογένεια να καταγγείλουν αυτά τα αδικήματα ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τα θύματα να το πράξουν απολαμβάνοντας ένα αυξημένο πλαίσιο προστασίας των ιδίων, της προσωπικότητας, της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας τους.».

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε ότι με την πρόταση νόμου, εκτός από τα πιο πάνω, θα επέλθει και η επίτευξη των σκοπών της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, ευρέως γνωστή ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης». Αναμένουμε λοιπόν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών να συζητήσει το συντομότερο την εν λόγω πρόταση και κατ’ επέκταση να τύχει της ανάλογης στήριξης από τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα.