Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα ψηφίσει σήμερα τη δέσμη των δέκα νομοσχεδίων για να διευκολύνει την Κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού παρά τις ισχυρές αμφιβολίες και επιφυλάξεις.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι δεν έγιναν αποδέκτες οι εισηγήσεις μας που αφορούν την στήριξη των αυτεργοδοτούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων πχ. επιδότηση ή αναστολή στην καταβολή των ενοικίων, κατάργηση του εταιρικό τέλους των 350 ευρώ κοκ.

Επίσης μας ανησυχεί η σημερινή διευκρίνηση που δόθηκε από τους υπουργούς ότι δεν θα επεκταθεί το ανεργιακό επίδομα. Η θέση της Κυβέρνησης είναι ότι τάχα θα μπορούν να ενταχθούν στα νέα ειδικά προγράμματα. Δεν παρέχεται επίσης επαρκής ασφάλεια στους εργαζόμενους έναντι του κινδύνου απολύσεως. Έγινε όμως αποδεκτή η εισήγηση του κ. Περδίκη να συμπεριληφθεί μέσα στο νόμο η έστω – ελλείπεις – αναφορά σε ασφάλεια έναντι του κινδύνου της απόλυσης. 

Κενά υπάρχουν σε ότι αφορά την στήριξη για πολλούς άλλους εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η στήριξη μας στη δέσμη νομοσχεδίων της βουλής δεν συνεπάγεται ότι εγκαταλείπουμε στην τύχη τους αυτούς τους ανθρώπους.  

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης είπε ότι δεν συμφωνεί στην έγκριση κονδυλιού ύψους 11εκ. ευρώ με την αόριστη αναφορά «Στήριξη για ανάκαμψη του τουρισμού». Εισηγήθηκε να δεσμευτεί το κονδύλι και δια τηλεδιάσκεψης να ενημερώσει ο υφυπουργός τουρισμού κ. Πέρδιος για την κατάσταση του τουριστικού τομέα και τους σχεδιασμούς του. Η πρόταση του απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα. 

Είπε επίσης ότι θα έπρεπε με την ευκαιρία της κατάθεσης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού να γίνουν δημοσιονομικές προσαρμογές (πχ αποκοπή των επιδομάτων φιλοξενίας, οδοιπορικών, παραστάσεως κλπ) κάτι που φαίνεται να μην  είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης.Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί (κάτι που δεν έγινε) πως θα διατεθούν τα κονδύλια για τον επαναπατρισμό των Κυπρίων 6 εκ.  Ευρώ  (πχ οι ειδικοί λόγοι πρέπει να περιλαμβάνουν  και τους φοιτητές) σε σχέση με τον αντίστοιχο κονδύλι των 15 εκ ευρώ  για την παραμονή των φοιτητών στο εξωτερικό. 

Δυστυχώς οι εισηγήσεις του δεν έγιναν αποδέκτες. Βέβαια οι σοβαρότερες αντιρρήσεις μας έχουν προκύψει σε ότι αφορά τα νομοσχέδια που προνοούν την νομοθετική αναστολή της καταβολής των δόσεων δανείων και της παροχής εγγυημένων δανείων. Τα νομοσχέδια αναβλήθηκαν για νέα ολομέλεια την Κυριακή.  

Τέλος εκφράζουμε την απογοήτευση μας γιατί η Κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε καθόλου με την αναστολή των εκποιήσεων και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου τώρα έχουν χαλαρώσει οι απαιτήσεις του εποπτικός μηχανισμού.