Η κακοδιαχείριση των προηγούμενων χρόνων άφησε στην Κύπρο, δυστυχώς, το μόνιμο στίγμα του «φορολογικού παράδεισου», του «πλυντηρίου βρώμικου χρήματος» και των «χρυσών διαβατηρίων». Το στίγμα δεν λέει να «ξεπλυθεί» και αυτό επιβεβαιώνουν ξένα δημοσιεύματα όπου παρουσιάζονται 897 ύποπτες μεταφορές χρημάτων από και προς την Κύπρο.

Τα λεγόμενα «FinCen Files» εμφανίζουν πως λήφθηκαν ύποπτα $1,021,397,580 από τις κυπριακές τράπεζες και στάλθηκαν $398,518,966 σε τράπεζες του εξωτερικού.

Εμείς θεωρούμε πως η μόνη οδός για να αποκαταστήσουμε τη διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου, είναι να διορθώσουμε άμεσα τα κακώς έχοντα και να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής με αποτελεσματικό και ανεξάρτητο έλεγχο, αλλά και πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες.