Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι συνθέσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η νέα αρχή της ανανεωμένης κοινοβουλευτικής παρουσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ξεκινά από Δευτέρας, με τους τρεις βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών να δηλώνουν έτοιμοι για τον όγκο εργασίας που έχουν μπροστά τους

Η επόμενη πενταετία στη Βουλή κρίνεται πολύ κρίσιμη, καθώς θα έχει να διαχειριστεί όγκο νομοσχεδίων και κανονισμών που έχουν μαζευτεί και αναμένουν εξέταση, θέματα που άπτονται της επείγουσας ανάγκης για μεταρρύθμιση σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς και νομοθετικές ρυθμίσεις και αποδεσμεύσεις κονδυλίων που αφορούν το Σχέδιο Ανάκαμψης που θα έχει ιδιαίτερη πράσινη χροιά. Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου που εκκρεμούν από τις προηγούμενες χρονιές, μεταξύ των οποίων και ένα 25% που αφορά αποκλειστικά προτάσεις του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν οι βουλευτές μας είναι οι εξής:

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

•         Προεδρία Επιτροπής Περιβάλλοντος

•         Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

•         Επιτροπή Νομικών

Αλεξάνδρα Ατταλίδου

•         Επιτροπή Εσωτερικών

•         Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

•         Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

•         Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Παράλληλα, θα συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αν και αποκλείστηκε από την επιτροπή επιλογής για να συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου.

Σταύρος Παπαδούρης

•         Επιτροπή Οικονομικών

•         Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και έργων

•         Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Παράλληλα, θα συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αν και αποκλείστηκε από την Επιτροπή Επιλογής για να συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τους βουλευτές μας στο τηλέφωνο 22407226 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και στα πιο κάτω mail.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου: [email protected]

Αλεξάνδρα Ατταλίδου: [email protected]

Σταύρος Παπαδούρης: [email protected]

Η κοινοβουλευτική ομάδα θα παρακολουθεί στενά τις εργασίες και των υπολοίπων κοινοβουλευτικών επιτροπών, στις οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν δια ζώσης οι βουλευτές μας λόγω παράλληλων συνεδριάσεων άλλων επιτροπών.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, διαβεβαιώνουμε, τους πολίτες πως μέσω των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών οι βουλευτές μας θα εργαστούν για προώθηση της ευημερίας και υγείας όλων των πολιτών, για την βελτίωση του οικονομικού επιπέδου και συνθηκών διαβίωσης όλων στην Κύπρο μας και για την προώθηση της αειφορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Τουρκία ενός κράτους – μέλους της Ένωσης.