Η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και του αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης (PEGA) ενέκρινε χτες με μεγάλη πλειοψηφία την τελική έκθεση και τις συστάσεις της, έχοντας ολοκληρώσει την έρευνά της που διήρκησε ένα χρόνο.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Κύπρος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως εξαγωγικός κόμβος για το λογισμικό κατασκοπείας και θα πρέπει να καταργήσει όλες τις άδειες εξαγωγής που έχει εκδώσει και οι οποίες δεν συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Πρέπει επίσης να επιτρέψει το δημόσιο έλεγχο και τη διαφάνεια σε ότι αφορά τις έρευνες για το κατασκοπευτικό βαν.

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει και εφαρμόσει άμεσα τις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για το σκάνδαλο Pegasus.

Καλεί επίσης τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εξασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο και να συστήσει επαρκείς και ασφαλείς ανεξάρτητους θεσμούς εποπτείας.