Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ενέκρινε τα βασικά χρονοδιαγράμματα για την διεξαγωγή του 12ου Παγκύπριου Τακτικού Συνέδριου του Κινήματος.

Το 12ο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο θα συνέλθει εκ νέου στις 06 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Στο συνέδριο θα εκλεγούν με απευθείας ψηφοφορία ο Πρόεδρος, Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος, δυο Αντιπρόεδροι και εικοσιένα (21) μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, το ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων του Κινήματος.

Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που προγραμματίζεται για τις 13 Φεβρουαρίου 2022, υπό την νέα της σύσταση, θα εκλεγούν τα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας (Εκτελεστικός, Αναπληρωτής/τρια Εκτελεστικός, Υπεύθυνος/η Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικός υπεύθυνος, μέλη κ.ο.κ.).