Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υπό καταγγελία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στον οποίο προσέφυγε η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, προκειμένου να διεκδικήσει τα αυτονόητα.

Όπως καταγγέλλεται, το κράτος δεν έχει συμμορφωθεί ουσιαστικά με καμιά από τις συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ.

Η εναρμόνιση απαιτούσε μάλιστα τα εμπλεκόμενα υπουργεία να ενημερώσουν για τα μέτρα που έλαβαν μέχρι τον Μάϊο του 2018.

Είναι αδιανόητη η απραξία που επιδείχθηκε από πλευράς της Κυβέρνησης και των υπουργιών σε ένα τέτοιο, ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα.  

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι εν έτη 2018 εφαρμόζουμε ως κράτος πολιτικές αποκλεισμού των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Καλούμε άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους να προβούν σε εναρμόνιση με τις συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ και να σταματήσουν να εφαρμόζουν πολιτικές περικοπών σε κοινωνικές παροχές και κατάργηση πρακτικών που υπήρχαν διαχρονικά προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες.