Μετά από σημερινή επιτόπια επίσκεψή μας (επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό) στην περιοχή του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου διαπιστώσαμε ότι γίνονται επεκταμένες οικοδομικές εργασίες σε δύο κέντρα αναψυχής που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο του  «Lady’s mile».

Οι όποιες εργασίες στην περιοχή αυτή θα πρέπει, σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής, να περιορίζονται στο αποτύπωμα του 2011. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται παραβιάζουν τη Δήλωση Πολιτικής και το αποτύπωμα του 2011.

Καλούμε τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων να αναλάβουν άμεσα τις δέουσες ενέργειες έτσι ώστε να ελέγξουν τις οικοδομικές εργασίες στην περιοχή και να προβούν στα απαραίτητα μέτρα ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την Δήλωση Πολιτικής την οποία οφείλουν να εφαρμόζουν.

Μία ακόμη παράπλευρη απώλεια των οικοδομικών εργασιών είναι και η διαπιστωμένη αποτυχία χελωνών τις τελευταίες ημέρες να γεννήσουν τα αυγά τους στην περιοχή. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που δρουν στην περιοχή και παρακολουθούν τις ωοτοκίες χελωνών τα διαπιστωμένα ίχνη των χελωνών προσκρούουν σε τοίχους και άλλα εμπόδια. Φαίνεται ότι η τραγική κατάληξη είναι να γεννούν στο νερό με αποτέλεσμα τον αφανισμό όλων των αυγών τους.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε στενά το ζήτημα των «αναπτύξεων» στον βιότοπο Ακρωτηρίου. Παραμένει η θέση μας ότι οι αναπτύξεις μπορούν να συνυπάρξουν με τον υγροβιότοπο όταν υπάρχει σεβασμός στον ανυπολόγιστης αξίας περιβαλλοντικό πλούτο του υγροβιότοπου και σεβασμός στις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων.