Εδώ και χρόνια ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ενεργούμε και προσπαθούμε  για την σωστή ανάπτυξη και λειτουργία στα Πράσινα Σημεία της ελεύθερης Κύπρου και όλων των επαρχιών της, τα «πράσινα σημεία» τα οποία δυστυχώς έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε σκουπιδότοπους, με αποτέλεσμα το Συμβούλιο Διαχείρισης της Μονάδας Ολικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κόσιης (ΧΥΤΥ Κόσιης) να αποφασίσει να διακόψει το συμβόλαιο του εργολάβου!

Λίγες μέρες μετά έρχεται να προστεθεί το πρόβλημα των πράσινων σημείων στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται  ενώπιον νέων δεδομένων τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν με την υπερφόρτωση σχεδόν όλων των εγκαταστάσεων. 

Δεδομένης και της αλλαγής του κόστους των σκιπ και της υφιστάμενης κατάστασης στα πράσινα σημεία , πολλοί πολίτες πλέον καταλήγουν – κακώς – να πετάνε τα σκουπίδια τους σε χωράφια, ρυάκια και άδεια οικόπεδα. 

Με σειρά παρεμβάσεων και δράσεων μας διεκδικούμε με κάθε τρόπο την άμεση και ορθή λειτουργία όλων των πράσινων σημείων. Ούτε μπορούμε, ούτε θέλουμε να ανεχτούμε άλλες καθυστερήσεις, αναβολές ή κακή διαχείριση στη λειτουργία τους.

Πριν λίγες μέρες είχαμε τη δημόσια καταγγελία του Προέδρου του Συμβουλίου ΧΥΤΥ Κόσιης, Δήμαρχου Αραδίππου, κ. Ευάγγελου Ευαγγελίδη ότι «οι δήμοι και οι κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας έχουν τεράστια προβλήματα με τον τρόπο με τον οποίο ο εργολάβος που έχει αναλάβει τα Πράσινα Σημεία διαχειρίζεται τα ανακυκλώσιμα υλικά, αφού έχουν καταντήσει να είναι σκουπιδότοποι», που περιγράφει επ’ ακριβώς τις λανθασμένες επιλογές που έγιναν.

Τα πράσινα σημεία παραδόθηκαν στον εργολάβο πριν από ένα χρόνο, ωστόσο φαίνεται ότι μετά την παράδοση δεν ασκήθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι προκειμένου να διαφανεί το πρόβλημα, παρόλο που ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είχαμε καταγράψει σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση. Είχαμε πολλάκις προειδοποιήσει αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία.  Σήμερα δεν είναι σε θέση καν οι αρμόδιοι να μας πουν πόσοι τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών υπάρχουν εκεί.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, υπήρξαμε και συνεχίζουμε με συνέπεια να είμαστε υποστηρικτές της λειτουργίας των Πράσινων Σημείων, ως ένα ουσιώδες βήμα στην προώθηση της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων και της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης στου πολίτες.

Με σειρά παρεμβάσεων και δράσεων διεκδικούμε με κάθε τρόπο την άμεση και ορθή λειτουργία τους, εδώ και χρόνια. Ούτε μπορούμε, ούτε θέλουμε να ανεχτούμε άλλες καθυστερήσεις, αναβολές ή κακή διαχείριση στη λειτουργία τους.

Ως εκ τούτου, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους και Κοινότητες που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, να δράσουν άμεσα. Η κατάσταση όπως περιγράφεται εκτός από τραγική είναι και επικίνδυνη. Συνεπώς, η άμεση διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων στα εγκαταλελειμμένα αυτά πράσινα σημεία θα έχει πολλαπλά οφέλη αλλά και απομάκρυνση ενδεχόμενων κινδύνων.