Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε ιδιαίτερα θετική και σημαντική εξέλιξη τη μελέτη της εταιρείας EDISON, που παρουσίασε στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών, Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ιταλίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο αγωγός EastMed είναι εμπορικά βιώσιμος και τεχνικά εφικτός.

Από την πρώτη στιγμή, είχαμε ζητήσει να δοθεί έμφαση από την Κυβέρνηση στον αγωγό που θα συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη μέσω Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας.

Πρόκειται για μια σωστή απόφαση τόσο από πολιτική άποψη, όσο και από οικονομική.

Κάθε ιδέα για μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας πριν ή μετά την λύση του Κυπριακού, από την δική μας την πλευρά είναι απορριπτέα για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους.