Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συζητάμε για την ασφάλεια μας.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Κέντρου Βιώσιμης Ειρήνης και Δημοκρατικής Ανάπτυξης με τίτλο “Πρωτοβουλία Διαλόγου για την Ασφάλεια”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00 μ.μ., στη Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

· Δρ. Αλέξανδρος Λόρδος, Διευθυντής Κέντρου Βιώσιμης Ειρήνης και Δημοκρατικής Ανάπτυξης.
· Δρ. Ilke Dagli, Ανώτερη Ερευνήτρια στο SeeD
· Δρ. Γιώργος Κέντας, Ανώτερος Ερευνητής στο SeeD
Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι πολιτικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι και ερευνητές.

Θα υπάρχει μετάφραση στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα.

Π.Α. μέχρι, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, στο 22518787.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.