Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αντιλαμβάνεται την αγωνία των μαθητών, αλλά και του συνόλου της σχολικής κοινότητας του Παγκύπριου Γυμνασίου, σχετικά με τις εργασίες που εκτελούνται στο ιστορικό και διατηρητέο αυτό κτήριο. 

Για το λόγο αυτό, θα βρεθούμε δίπλα τους, στα Προπύλαια του Παγκύπριου Γυμνασίου, αύριο Τρίτη 13 Ιουνίου, στις 13:00 στη συλλογή υπογραφών με αίτημα το σεβασμό του Διατηρητέου Κτηρίου και τη διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών στο χώρο, που να διασφαλίζουν την τήρηση όλων των σύγχρονων κανονισμών περί προστασίας των μνημείων.