Λατόμοι που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ανδρολύκου ζητούν από τον Κλάδο Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών την μίσθωση Τ/κ τεμαχίων συνολικής έκτασης 110.228 τετραγωνικών μέτρων για σκοπούς λατόμησης / εξόρυξης πετρωμάτων, δηλαδή για επέκταση των λατομικών τους δραστηριοτήτων, ενώ  έχει ήδη χαραχτεί δρόμος προς την περιοχή αυτή χωρίς καμία μίσθωση ή/και αδειοδότηση!

Οι διαβεβαιώσεις και διακηρύξεις από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις και Υπηρεσίες, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, ότι οι λατομικές δραστηριότητες θα τερματιστούν με την εξάντληση των υφιστάμενων (και μεγάλης έκτασης) λατομείων, φαίνεται ότι απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Τονίζουμε με έμφαση ότι η υφιστάμενη λατομική ζώνη και τα υφιστάμενα λατομεία βρίσκονται σε φαράγγια και στα υψίπεδα τους και προκαλούν τεράστια καταστροφή στην βιοποικιλότητα, στο φυσικό και μοναδικό ανάγλυφο της περιοχής αλλά και στο γεωλογικό της απόθεμα της, ιδιαίτερα στα παλαιοντολογικά απολιθώματα των φαραγγιών.

Ορισμένοι μάλιστα από τους υφιστάμενους λατόμους έχουν επέμβει και σε περιοχές Natura2000 όπου μετά από καταγγελίες περιβαλλοντιστών πλήρωσαν πενιχρά πρόστιμα τα όποια εισέπραξαν σε πολλαπλάσια εισοδήματα αφού πώλησαν τα παράνομα εξωρυχθέντα πετρώματα και χωρίς καν να αποκαταστήσουν την περιοχή των πιο πάνω παράνομων εξορύξεων!

Η περιβαλλοντική καταστροφή στην Ανδρολύκου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την καταστροφή του Πενταδακτύλου. Για τον Πενταδάκτυλο όλα τα κόμματα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα. Για την Ανδρολύκου ελάχιστοι αντιδρούν εκτός από το Κίνημα Οικολόγων και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Την διοικητική περιοχή της Ανδρολύκου διατρέχει σημαντικός αριθμός φαραγγιών τα οποία αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου Natura2000 – Χερσόνησος Ακάμας, ενώ το 2016 οι κοίτες των φαραγγιών κηρύχτηκαν σε Εθνικό Δασικό Πάρκο!

Τρία υπέροχα, μοναδικής ομορφιάς και αξίας φαράγγια κυριολεκτικά έχουν ήδη περικυκλωθεί από τα λατομεία. Οι εξορύξεις έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από αυτά. Η γη η οποία ζητείται να μισθωθεί βρίσκεται στο μεγαλύτερο της μέρος – αν όχι πλήρως – σε περιοχή του Natura2000 – Χερσόνησος Ακάμας, όπου το φυσικό ανάγλυφο και το γεωλογικό απόθεμα σχηματίζει τα ευρωπαϊκώς προστατευόμενα εποχικά λιμνία που είναι πολύ σημαντικά για την πτηνοπανίδα.

Αν παραχωρηθεί και αυτή η τεράστια έκταση που είναι εφαπτόμενη του φαραγγιού του Πετράτη ανάμεσα σε κτηνοτροφικές ζώνες και σε άμεση εγγύτητα με τον οικισμό της Ανδρολύκου θα δοθεί το τελειωτικό πλήγμα σε μια περιοχή που ήδη σε μεγάλο της μέρος αποτελεί κρανίου τόπο.

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ 5ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ 5ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ 5ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ 5ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ 5