Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στο αίτημα μεγάλου αριθμού κατοίκων της περιοχής Λάρνακας οι οποίοι ανησυχούν για την ποιότητα ζωής τους που επηρεάζεται εδώ και πολλά χρόνια αρνητικά από την έντονη δυσοσμία λόγω μη ορθής διαχείρισης κοπριάς, κυρίως σε αγροτικά τεμάχια εντός, αλλά και εκτός κατοικημένων περιοχών.

Δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε νομοθεσία που να αφορά στις οσμές. Για αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε καταθέσει ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πρόταση νόμου, για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε νομοθετικά το θέμα αυτό. Όμως ιδιαίτερα για το διαχρονικό πρόβλημα στη Λάρνακα, αποφασίστηκε ο διορισμός επιθεωρητών περιβάλλοντος από τις τάξεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμός που έχει καταστεί ανενεργός τα τελευταία χρόνια από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη. Και όπως έχουμε ήδη αναφέρει πολλές φορές, υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο που απαγορεύει την ρίψη μη χωνεμένης κοπριάς σε χωράφια, και αφορά αρμοδιότητα του Τμήματος Γεωργίας να επιβάλει τον συγκεκριμένο νόμο.

Υπενθυμίζουμε ότι από το 2019 εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής κανονισμοί που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν καταρτιστεί σε νομοσχέδιο με ομόφωνη απόφαση των μελών, όμως λόγω των μέτρων στήριξης που πρέπει να λάβουν αγελαδοτρόφοι που θα υποχρεωθούν να προβούν σε κοστοβόρες ενέργειες, δεν έχουν ψηφιστεί ακόμη σε νόμο.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, να επιβάλει όλες τις πολλαπλές κείμενες νομοθεσίες για να αρθεί η αυθαίρετη ρίψη κτηνοτροφικών αποβλήτων σε χωράφια και να στηρίξει άμεσα τους αγελαδοτρόφους, ώστε να λυθεί το συντομότερο δυνατόν το πολύ σοβαρό ζήτημα που άπτεται της υγείας των κατοίκων και να ξεκινήσει επιτέλους η ορθολογιστική και αειφόρος διαχείριση των κτηνοτροφικών και λοιπών οργανικών αποβλήτων στην Κύπρο.