Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολίτων κατέθεσε τροπολογίες για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προθεσμία που έχει δοθεί. Οι τροπολογίες που έχουμε καταθέσει σκοπεύουν στη βελτίωση του νομοσχεδίου με την εισαγωγή προνοιών που προάγουν τη διαφάνεια, ενισχύουν τη λογοδοσία και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα προτείνεται η μετονομασία του Δήμου Πέγειας σε Δήμο Ακάμα και τη συνένωση άλλων κοινοτήτων γνωστό και ως κοινοτήτων του Ακάμα.