Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στηρίζει το κοινό αίτημα των 105 ευρωβουλευτών προς τους υπουργούς και το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων με το οποίο ζητούν τη θέσπιση έκτακτων μέτρων μετεγκατάστασης σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη των προσφύγων που συγκεντρώθηκαν στα ελληνικά νησιά.

Στο κοινό αίτημα των 105 ευρωβουλευτών περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά από άλλα μέτρα όπως η δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου μηχανισμού μετεγκατάστασης της επιτάχυνσης της διαδικασίας για την οικογενειακή επανένωση, την άρση των γεωγραφικών περιορισμών και των διοικητικών εμποδίων που επιβάλλονται από ορισμένα κράτη μέλη κοκ 

Καλούμε τους Κύπριους ευρωβουλευτές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να περιληφθεί και η Κύπρος στα αιτήματα των 105 ευρωβουλευτών ώστε να τύχει της ίδιας προσέγγισης ως νησί με αυτή που επιδιώκεται για τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 

Τα Ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορούν να αφήνουν την Κύπρο και τα νησιά του Αιγαίου αβοήθητα στην υπόθεση της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.