Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.210, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Μετόχι Αγίου Προκοπίου στην Έγκωμη Λευκωσίας έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι διαθέτει ζωολογικό κήπο, τον οποίο επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες. Εφόσον ομολογείται ότι ένας ζωολογικός κήπος διαθέτει άγρια ζώα και τα επιδεικνύει προς το κοινό, τότε αυτόματα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία, ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα έπρεπε, μετά από αίτηση, να εκδώσουν άδεια (αν πληρούνται οι όροι της νομοθεσίας) για λειτουργία ζωολογικού κήπου

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Μετόχι Αγίου Προκοπίου έχει άδεια λειτουργίας του εν λόγω ζωολογικού κήπου, και, εάν όχι, ποια μέτρα έχουν πάρει οι αρμόδιες αρχές, για να σταματήσει η παράνομη λειτουργία του ζωολογικού κήπου ή να αδειοδοτηθεί καταλλήλως.»

Απάντηση ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2011 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.210, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 04/10/10, με την οποία διαβιβάστηκε η πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Μετόχι Αγίου Προκοπίου διαθέτει τρία ξεχωριστά υποστατικά τα οποία βρίσκονται εντός των κήπων του και σε αυτά φιλοξενούνται διάφορα είδη πτηνών και ζώων.

Μετά από επί τόπου επιθεώρηση και έλεγχο που διενήργησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες κράτησης των πτηνών/ζώων είναι ικανοποιητικές και τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι, ιδιώτης κτηνίατρος επισκέπτεται επί τακτικής βάσεως την εγκατάσταση, ενώ άλλο άτομο είναι επιφορτισμένο με την καθημερινή φροντίδα των ζώων.

Είναι γεγονός ότι αρκετός κόσμος επισκέπτεται τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στους κήπους που διαθέτει το Μετόχι. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τα είδη που φιλοξενούνται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν κρίνει ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ζωολογικός κήπος και έτσι δεν έχουν θεωρήσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας για λειτουργία ζωολογικού κήπου.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»