Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακύκλωσης, το Κίνημα Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών τονίζει για ακόμη μια φορά την σημαντικότητα του τρίπτυχου Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση, ως το κύριο περιβαλλοντικό ζήτημα όσο αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως των θαλασσών,  από τα στερεά απόβλητα.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διεξάγει παράλληλα τα τελευταία χρόνια, εκστρατεία ενημέρωσης με θέμα «Η ορθολογιστική διαχείριση των οικιακών αποβλήτων: Οικολογικές και Οικονομικές Πτυχές» , που έχει ως σκοπό να αναπτύξει μια πιο φιλοπεριβαλλοντική κουλτούρα σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας.

Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας ενημέρωσης, αναπτύχθηκε σημαντική συνεργασία με τοπικές αρχές, σχολεία και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος πρωτίστως για την μείωση παραγωγής οικιακών αποβλήτων καθώς και την ορθολογιστική διαχείριση τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο παραγόμενος όγκος των αποβλήτων κατά κεφαλή  την τελευταία τετραετία, παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα, ενώ παρατηρείται μικρή αύξηση της ποσότητας αποβλήτων που οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση.

Όσο αφορά την κομποστοποίηση, παρατηρείται μείωση της ποσότητας αποβλήτων που οδηγήθηκαν στην κομποστοποίηση σύμφωνα με την  τελευταία μέτρηση, που έγινε αρχές του 2018.

Η Κύπρος μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2017 όπου έχουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα, κατέχει την 5η θέση σε παραγωγή αποβλήτων κατά κεφαλή.

Σε δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος Τύπου του Οικοαγροτικού, κ. Γιώργος Ηλιάδης, ανέφερε πως «αυτά τα δεδομένα, σίγουρα θα πρέπει να μας προβληματίσουν ως κράτος, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα, πριν προκαλέσουμε ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και σίγουρα πριν αρχίσουν να πέφτουν σαν καταπέλτης τα πρόστιμα από την Ε.Ε. Μείναμε πολύ πίσω στο σοβαρό αυτό θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, κάτι που το θέτει σε κίνδυνο το νησί μας.

Επισημαίνουμε δε, ότι για την Εκτελεστική Εξουσία θα έπρεπε να αποτελούσαν προτεραιότητα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, διότι θεωρούμε ότι είναι και τα πραγματικά πολύ σοβαρά. Οι αρνητικές επιπτώσεις που θα προκληθούν από την αλόγιστη παραγωγή και την λανθασμένη διαχείριση των αποβλήτων, θα είναι μη ανατρέψιμες.

Ήδη βιώνουμε πλέον την καταστροφή. Σε καιρούς που άλλα προοδευτικά κράτη εφαρμόζουν δραστικά μέτρα για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δεν δικαιολογούμαστε ως Κύπρος, να μην δίνουμε την δέουσα βαρύτητα για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, λαμβάνοντας και υπόψη ότι γεωγραφικά, θα έχουμε τις χειρότερες αρνητικές επιπτώσεις τα χρόνια που έρχονται».