Επανακατατέθηκε, από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η πρόταση νόμου που καθορίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που θα πρέπει τηρεί ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας σε διαδικασίες δημόσιων διαβουλεύσεων. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων νομοσχεδίων, κανονισμών, στρατηγικών και προγραμμάτων, με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του δημόσιου διαλόγου και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργανωμένων συνόλων ή ατόμων στη διαδικασία.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης πάντα φοβίζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς, γιατί βγάζει στο φως πράγματα που θα ήθελαν να μείνουν κρυμμένα. Όταν ανοίξεις τα χαρτιά σου στον κόσμο και τους ενδιαφερόμενους, είναι πιο δύσκολο να κρύψεις εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια, κακές πολιτικές, έλλειψη γνώσης. Γι’ αυτό τον λόγο, η δημόσια διαβούλευση επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρείται μια πρακτική καλής διακυβέρνησης. Ωστόσο, παρατηρούνται παρατυπίες.

Έχουμε ως Κράτος εφεύρει διάφορους τρόπους εικονικών διαβουλεύσεων, για να μην παίρνει κανένας είδηση ότι διεξάγονται. Πολλές φορές καλούνται να συμμετέχουν μόνο όσοι συμφωνούν με τις υπό εκπόνηση πολιτικές. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα, μπορείς να κάνεις εγγραφή στη θεματική που σε αφορά και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις στο προσωπικό σου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όποτε γίνονται διαβουλεύσεις για να συμμετάσχεις.

Ένα παράδειγμα είναι όταν έγινε η δημόσια διαβούλευση για να καθοριστεί η πολιτική προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων. Δεν κλήθηκαν περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις. Μόνοι προσκεκλημένοι ήταν εταιρείες πετρελαιοειδών, οι οποίες έχουν να χάσουν πολλά από την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από κοινοβουλευτικό ερώτημα προς τον υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, ο οποίος απαντά στις 13 Δεκεμβρίου 2018 ότι: «Τον Απρίλιο του 2017, πριν την ολοκλήρωση της μελέτης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα. Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και συμμετείχαν διάφορα εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα και Αρχές, καθώς και οι εταιρείες πετρελαιοειδών».

Ο προτεινόμενος νόμος ετοιμάστηκε στη βάση του Οδηγού Διαβούλευσης, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τον Οκτώβριο του 2011.

Ελπίζουμε πως η πρόταση νόμου μας θα συζητηθεί το συντομότερο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και θα θεσμοθετηθεί ένα ισορροπημένο και προσβάσιμο σύστημα δημοσίων διαβουλεύσεων, προς όφελος όλων μας.