Προχωρήσαμε σήμερα, με την εγγραφή ενός αυτεπάγγελτου θέματος, στην Επιτροπή Εμπορίου και Ενέργειας, ως απότοκο της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες.

Καταχρηστικές ρήτρες, ένα μεγάλο κεφάλαιο, διαχρονικό στην Κύπρο. Κρίναμε πως με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, πρέπει να ανοίξει ένα κεφάλαιο συζήτησης. Να δούμε επιτέλους το κράτος πώς προστατεύει τους καταναλωτές (δανειολήπτες) στο θέμα των καταχρηστικών ρητρών.

Η πρόσφατη απόφαση ημερομηνίας 17/05/22 είναι ξεκάθαρη στο τί εισηγείται αυτεπάγγελτα στους δικαστές των Επαρχιακών Δικαστηρίων και ελπίζουμε ότι τόσο το Ανώτατο, όσο και η Γενική Εισαγγελία θα προχωρήσουν με οδηγίες προς τους Επαρχιακούς Δικαστές, εκεί που εντοπίζουν θέματα κατάχρησης, καταχρηστικών ρητρών, αυτεπάγγελτα να προχωρούν να ελέγχουν τις συμβάσεις και να βασίζουν τις αποφάσεις τους, βάσει του ελέγχου αυτού που λογικά θα έχουν κάνει.