Θεωρώ ότι η διαφάνεια είναι εκ των ουκ άνευ σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Οφείλω λοιπόν να ενημερώσω ότι βρισκόμαστε σε διαβούλευση με τον υπουργό οικονομικών για το θέμα του νομοσχεδίου για τις κυβερνητικές εγγυήσεις για δάνεια που θα παραχωρήσουν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους. Τούτο κατέστη αναγκαίο μετά την επίμονη άρνηση της κυβέρνησης να αποδεχθεί την εισήγηση μας για απευθείας χορηγία ή δανεισμό χωρίς την μεσολάβηση των τραπεζών. Προ του ενδεχόμενου να μείνουν χωρίς καμία στήριξη οι επιχειρήσεις και οι αυτοεργοδοτούμενοι, αποφασίσαμε – υπό διαμαρτυρία – να υποβάλουμε εισηγήσεις για βελτίωση του κυβερνητικού νομοσχεδίου.

Μέχρις στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατόν να γεφυρωθεί το χάσμα παρά το γεγονός ότι κάποιες εισηγήσεις μας έχουν γίνει αποδέκτες από την κυβέρνηση. Κυρία σημεία τριβής είναι η επιμονή μας ότι το σχέδιο πρέπει να αφορά μόνο πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καθόλου μεγάλες επιχειρήσεις. Οι λογιστές κυπριακές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις τράπεζες και δεν χρειάζονται οι κυβερνητικές εγγυήσεις για να υποστηριχθεί η δανειοδότηση τους. Επίσης κρίσιμο σημείο διαφωνίας παραμένει το συνολικό ύψος των εγγυήσεων και η συμμετοχή του γενικού ελεγκτή ως παρατηρητής στην επιτροπή παρακολούθησης.

Ενώ συνεχίζουμε την ανταλλαγή προτάσεων με την κυβέρνηση, θέτουμε ξανά στο τραπέζι την εισήγηση για δημιουργία ταμείου πράσινης ανάπτυξης και ανασυγκρότησης το οποίο θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που επενδύουν σε δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων κοκ.

Σχετική διακήρυξη για «πράσινη επανεκκίνηση» έχουν υπογράψει Υπουργοί από δεκαεπτά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι καιρός και η Κύπρος να μπει σε αυτό τον κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης.